Správa a údržba nemovitostí - Administrativní budovy
     
  Úklidové služby
  Údržbářské služby
  Správcovská činnost
  Naše technika
  Používaná chemie
  Program "Komplet"
  Zaměstnanci
 
 

Bezpečnost

 • Zajištění 24/7 ostrahy objektu
 • Zajištění služeb recepce
 • Zajištění napojení na EZS a PCO
 • Administrativa

 • Vedení evidence movitého majetku v rámci objektu
 • Vedení evidence revizí a kontrol, včetně jejich pravidelného zajištění odbornými firmami
 • Komunikace s nájemníky, vedení evidence nájemníků
 • Vedení administrativy spojené s pronájmem prostor
 •  

  Technicko - provozní servis

 • Zajištění ekologického nakládání s odpady
 • Vypracování domovního řádu chodu budovy
 •  

   
   
       
  © 2009 SUN & STAV s.r.o.